Ref: 3200.300-N
Redonda 30 cms. NEGRO
Ref: 3200.300-AZ
Redonda 30 cms. AZUL
Ref: 3200.300-A
Redonda 30 cms. AMARILLO
Ref: 3200.300-R
Redonda 30 cms. ROJO
Ref: 3200.300-V
Redonda 30 cms. VERDE